Reklama w żywności dla dzieci, część 1




Reklama w dzisiejszych czasach, jest stałym elementem życia codziennego każdego człowieka. Mamy z nią do czynienia we wszystkich źródłach masowego przekazu. Dotyczy zarówno technologii, komunikacji, preparatów chemicznych, higienicznych itp., oraz i przede wszystkim, żywności. W tej chwili biorąc pod uwagę polski rynek, nastąpił duży wzrost zainteresowania żywnością przez konsumentów. Odbiorcy żywności posiadają dużo większą wiedzę i świadomość konsumencką, niż parę lat temu. Stąd też, żywność sama w sobie, przez reklamy i styl życia, oraz trendy, podzieliła się na wiele kategorii. W zależności od rodzaju diety i produktów spożywanych przez ludzi, mamy różnego rodzaju diety.
Wszystkie środki spożywcze muszą być bezpieczne i spełnić wymagania prawa unijnego i krajowego. Konsument ma prawo do żywności standaryzowanej, bezpiecznej i o odpowiedniej jakości.
Szczególną sytuację mamy w przypadku żywności dla dzieci. Jest to specyficzna grupa środków spożywczych, która jest oddzielnie regulowana prawem unijnym i żywnościowym, w zakresie składu, oznakowania, oświadczeń żywieniowych i żywnościowych, oraz reklamy.
Chociaż liczba producentów jest niewielka, na rynku Unii Europejskiej obecne są setki preparatów do żywienia niemowląt i małych dzieci.
W związku z tym chciałabym rozpocząć cykl wpisów w tym temacie. Mam nadzieję, że Cię zainteresuje.

Żywność dla dzieci
W przypadku żywności dla dzieci, bierzemy pod uwagę dzieci w wieku od narodzin do trzech lat. Jest to grupa konsumentów, która wymaga szczególnych wymagań żywieniowych. Żywność ta musi być odpowiednia, a także musi zapewniać adekwatność odżywczą, która musi być ustalana na podstawie danych naukowych (najczęściej brane są dane z EFSA). Dzieci powyżej trzeciego roku życia w świetle prawa stają się “normalnym” konsumentem, zdolnym do spożywania produktów przeznaczonych także dla dorosłych, gdyż tak jak wspomniałam wcześniej wszystkie produkty spożywcze, muszą być bezpieczne dla życia i zdrowia człowieka . Jednakże obowiązują także samoregulacje reklamy żywności skierowanej do dzieci do 12 lat w Polsce na podstawie Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania Reklam i Wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana.
W prawie mamy do czynienia z definicjami niemowlęta i małe dzieci. Niemowlęta to dzieci do dwunastego miesiąca życia, a małe dzieci to dzieci od roku do trzech lat.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niemowlęta do wieku 6 miesięcy powinny być karmione wyłącznie piersią, a powyżej 6 miesiąca do roku, oprócz karmienia piersią należy włączyć dietę uzupełniającą. Niemniej zdarza się, że niemowlęta z niską masą urodzeniową i wcześniaki mają szczególne potrzeby żywieniowe, których nie spełniają mleko matki ani standardowe preparaty do początkowego żywienia. W istocie wymogi żywieniowe dotyczące niemowląt o niskiej wadze urodzeniowej lub wcześniaków mogą zależeć od stanu medycznego niemowlęcia, w szczególności jego wagi w porównaniu z niemowlęciem w dobrym zdrowiu, oraz od tego, o ile tygodni za wcześnie dziecko się urodziło. Należy decydować indywidualnie w poszczególnych przypadkach, czy stan niemowlęcia wymaga żywienia pod nadzorem lekarza żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego opracowaną w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt (preparatami) i dostosowaną do wymogów żywieniowych dotyczących niemowlęcia w jego szczególnym stanie.


Mam nadzieję, że pomogłam.
Buźka P.


Chcesz wiedzieć więcej?! Możesz skorzystać z moich źródeł, dzięki którym stworzyłam ten wpis:
1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2002 nr 31 poz. 1, art. 14

2. Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Dziennik Ustaw 2005 poz. 1026, §2.

A ponadto, polecam wpisy z blogu w tematyce żywienia dzieci:

SKĄD SIĘ BIERZE MLEKO MAMY

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2014 Mom Vet , Blogger